naar top
Menu
Logo Print

NOODZAAK VAN SPECIALE SOFTWARE VOOR SMEERTECHNISCH ONDERHOUD

Nieuwe ontwikkelingen vereenvoudigen het gebruik

smeersoftwareNiet zelden denken gebruikers dat softwarepakketten als 'vanzelf' problemen oplossen. Installeren en klaar. De praktijk blijkt echter weerbarstiger en vraagt om kennis van de materie om optimaal profijt te hebben van de investering. Dit geldt ook voor onderhoudspakketten in het algemeen en software voor smeertechnisch onderhoud in het bijzonder. Om die reden liggen de ontwikkelingen op dit vlak dan ook onder meer op ondersteuning van de klant bij het invoeren van de juiste gegevens en het analyseren ervan maar ook op de gebruikersvriendelijkheid van de pakketten.

KENNIS VAN ZAKEN

Software moet in principe altijd worden gezien als ondersteunend aan bedrijfsprocessen. Het is geen oplossing op zich, maar een hulpmiddel om bijvoorbeeld berekeningen sneller en foutloos uit te voeren, handelingen efficiënt en nauwkeurig bij te houden of te plannen en een historie op te bouwen. Om ook echt te kunnen profiteren van de bijbehorende voordelen is het daarom belangrijk kennis van zaken te hebben van de processen waarop de software betrekking heeft.

Bestaansrecht van software

Wat speciale software voor smeertechnisch onderhoud betreft geeft een van de aanbieders aan, dat het voor veel technische diensten op zich niet nodig is om speciale software aan te schaffen voor smeertechnisch onderhoud.
“Velen maken al gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem dat veel van de gevraagde functies in zich heeft. Men kan zich dus terecht de vraag stellen of de kosten van aanschaf en beheer van een aparte smeerpakket opwegen tegen de baten. Wat overigens niet wegneemt dat deze pakketten uiteraard een functie hebben en er dus ook vraag naar is."

Meer dan enkel smeertechnisch onderhoud

Om deze reden opteren sommige aanbieders voor een doorgedreven vorm van polyvalentie bij hun software, door het integreren van andere assets in het onderhoudsprogramma, naast het smeertechnisch onderhoud en de smeerfrequentie. “Veel van onze gebruikers vullen naast data over het smeertechnisch onderhoud ook gegevens in over machineonderdelen zoals opmerkingen, foto's, benodigde gereedschappen of de onderhoudsfrequenties", zo klinkt het bij een andere aanbieder.

Meer mobiel door apps

Technische ontwikkelingen op het vlak van software voor smeertechnisch onderhoud zijn vooral te vinden in verdere digitalisering waardoor gebruikers op afstand toegang verkrijgen tot hun gegevens. Bovendien maken apps op smartphones en tablets het mogelijk om de gegevens mee te nemen naar de machine en op deze locatie direct in contact te staan met de software. Dit betekent dat de betreffende onderhoudsmedewerker ter plaatse kan zien welke werkzaamheden hij moet uitvoeren, welke veiligheidsmaatregelen hierbij van belang zijn, welke gereedschappen en smeermiddelen hij nodig heeft enzovoorts. Bovendien kan hij direct terugkoppelen wanneer bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd of wanneer aanvullende acties noodzakelijk zijn; bijvoorbeeld het bestellen of vervangen van een onderdeel of de reiniging van een filter, leiding of locatie.

BIG DATA

In het kader van Industrie 4.0 zijn de moderne onderhoudsprogramma's steeds meer ingericht op de ontvangst en analyse van veel gegevens (Big Data). De achterliggende gedachte is dat uit grote hoeveelheden gegevens al dan niet gecombineerd trends en conclusies van diverse aard te destilleren vallen.

SERVICE EN ONDERSTEUNING

Ook leveren steeds meer bedrijven ondersteuning bij het gebruik van de software. Het succes van een pakket staat of valt immers met een nauwgezette invoer van alle smeerpunten en het bijbehorende smeermiddel. Dit is een arbeidsintensief proces dat eenmaal doorlopen na een inlooptijd echter belangrijke tijdsbesparingen oplevert en fouten kan voorkomen. Het arbeidsintensieve karakter hangt daarbij niet enkel samen met het definiëren van de smeerpunten, maar ook met het vraagstuk op welke manier de monteur uiteindelijk het smeerpunt kan terugvinden. Wordt er gebruik gemaakt van (elektronische) coderingen, dan zullen deze uiteindelijk op de machine moeten worden teruggevonden. Tevens is het mogelijk tekeningen of foto's te hanteren die in het programma worden ingevoerd en waarop wordt aangegeven waar het specifieke smeerpunt zich bevindt.

Smeermiddel per smeerpunt

Vervolgens moet bij ieder smeerpunt worden aangegeven welk smeermiddel benodigd is. Vaak is dit proces waarbij wordt gekeken welk smeermiddel op dit moment wordt gebruikt een goed tijdstip om de hoeveelheid verschillende smeermiddelen onder de loep te nemen. In veel gevallen is het aantal variaties groter dan noodzakelijk en het gevolg van historische gebeurtenissen. Een analyse van het aantal en soorten smeermiddelen is het beste te doen in samenwerking met de smeermiddelenfabrikant. Hierbij is het noodzakelijk dat voor alle smeerpunten de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de door de machinefabrikant vereiste viscositeit, de temperatuur onder operationele omstandigheden, omgevingscondities (vuil en vocht) enzovoorts. Vaak is het mogelijk om verschillende smeermiddelen te vervangen door één type waarmee logistieke voordelen zijn te behalen én de kans op fouten is te minimaliseren.

Smeerfrequentie

Verder zal ook de frequentie van smeren in het programma moeten worden ingegeven. Deze informatie heeft direct invloed op de smeerplanning en eventueel volledige onderhoudsplanning. Bovendien bieden veel programma's mogelijkheden om nog meer informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld waar het smeermiddel te vinden is in het magazijn en eventueel een kleurcodering die hieraan is gekoppeld. Tot slot is het mogelijk om een koppeling te maken naar informatiebladen of andere vormen van technische documentatie waarop staat aangegeven op welke manier er moet worden gesmeerd, waar de monteur op moet letten om eventuele over- of ondersmering te voorkomen en uiteraard alle veiligheidsmaatregelen die hij in acht moet nemen.

“Met behulp van de juiste meet- en registratieapparatuur is het eveneens mogelijk om de hoeveelheid smeervet met de bijbehorende locatie elektronisch vast te leggen", klinkt het bij een van de specialisten ter zake. “Door de gegevens vervolgens te uploaden naar een computer is in één oogopslag te zien waar eventueel smeerpunten zijn vergeten of waar er teveel of te weinig smeermiddel is toegevoegd."

Het belang van ondersteuning

Ondersteuning is dermate belangrijk dat de meeste aanbieders vaak claimen helemaal geen software te leveren, maar eerder ondersteuning om het juiste pakket te selecteren en het onderhoud inclusief smering optimaal op te zetten. Daarnaast hecht men veel waarde aan het registreren en analyseren van het onderhoud. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij het onderhoud op tijd hebben uitgevoerd en daarvoor is registratie nu eenmaal belangrijk. Met een goede analyse kan men vervolgens hun onderhoud en betrouwbaarheid verder verbeteren.