naar top
Menu
Logo Print
02/02/2018 - GAUTHIER GELDHOF

UITBESTEDEN VAN SMEERTECHNISCH ONDERHOUD KENT ZIJN VOORDELEN

Smeren: een vak op zich

smeertechnisch onderhoudHoewel er in heel wat industrietakken onder impuls van technologische evoluties een steile opmars aan de gang is van predictive en proactive maintenance, zijn er tot op heden helaas nog heel wat bedrijven die willens nillens blijken vast te houden aan reactief onderhoud.

Zo blijkt het in de praktijk geen eenvoudige opgave deze cyclus te doorbreken, om de eenvoudige reden dat het machinepark nu eenmaal hoort te blijven draaien en er vaak geen tijd is voor grotere ingrepen.

Herstellingen aan machines bijvoorbeeld beperken zich veelal tot het simpelweg opnieuw laten draaien van de machine, zonder evenwel de bron van de storing te achterhalen. Laat staan te verhelpen ...

Herstellingen aan machines bijvoorbeeld beperken zich veelal tot het simpelweg opnieuw laten draaien van de machine, zonder evenwel de bron van de storing te achterhalen.

BRANDJES BLUSSEN

Niet zelden blijken onderhoudsteams in de praktijk jammerlijk onderbemand voor het takenpakket dat ze moeten uitvoeren. De werkdag lijkt altijd wel te weinig uren te tellen en er zijn simpelweg te weinig handen beschikbaar om de machines te herstellen zoals het hoort. Maar zelfs een ploeg met voldoende mankracht moet zich al te vaak bezighouden met het blussen van brandjes kleine oplapwerkjes zodat er in de meeste gevallen slechts weinig tijd overblijft voor predictive of proactive maintenance. Ongeacht de situatie blijken pannes aanzienlijke kosten met zich mee te brengen, kosten die vooral opgaan aan onderdelen, werk en tijd.

VERKEERDE KEUZE KOST GELD

Maak de juiste afwegingen

Onderzoek heeft uitgewezen dat, hoewel de meeste ondernemingen slechts 5% van hun onderhoudsbudget spenderen aan smeermiddelen en smering, circa 70% van de machinestoringen terug te voeren is tot smeringsgerelateerde issues. En dan gaat het onder meer om een verkeerde keuze van smeermiddel, te veel of net te weinig smeren, te veel of te weinig smeermiddel gebruiken of gebeurlijke vervuiling van het smeermiddel ongepast aanpakken. Het komt er dus op aan de juiste afwegingen te maken bij het besteden van je onderhoudsbudget.

Bezuinigen of investeren?

Opteer je ervoor om te bezuinigen op smeermiddelen, beluchtingskleppen of filters, dan is de kans groot dat er behoorlijk wat geld zal opgaan aan storingen en herstellingen aan machines. Als alternatief zou je kunnen gaan voor een efficiënt, maar doorgedreven smeerprogramma, wat kan resulteren in een hogere procesbetrouwbaarheid, een gereduceerd verbruik van smeermiddelen en minder herstellingsonderdelen. De prijs voor dit programma zou voor een groot stuk kunnen worden ingevuld door het terugvallen van de kost van overuren, die nu opgaan aan herstellingswerkzaamheden. Klinkt aanlokkelijk, niet?

Combinatie van competentie & ervaring

Het is belangrijk zich te realiseren dat smering écht een specialiteit op zich is, een stiel waarbij de competenties en de ervaring van de verantwoordelijke bijdragen aan het succes van een onderneming. Smeertechnici moeten kunnen vaststellen welk smeermiddel zich het best leent tot om het even welke toepassing. Ook moeten ze de hoeveelheid smeerolie kunnen bepalen, net als de frequentie van smering. Om bepaalde vaardigheden te kunnen aanleren, moeten technici een opleiding volgen om zo een getuigschrift te kunnen behalen, en dat is in het geval van de smering niet anders.

Het is belangrijk zich te realiseren dat smering écht een specialiteit op zich is, een stiel waarbij de competenties en de ervaring van de verantwoordelijke bijdragen aan het succes van een onderneming.

Vergrijzing bemoeilijkt continuïteit

Net als in andere industriële vakgebieden wordt ook in het geval van een smeertechnisch onderhoud meer en meer duidelijk dat de vergrijzing ons parten zal spelen. Vele opgeleide en ervaren technici naderen de pensioenleeftijd en een aanzienlijk deel onder hen besluit in te gaan op een uitstapregeling, terwijl de aangroei van jong opgeleid personeel onvoldoende blijkt om de te verwachten uitstap van de babyboomgeneratie op te vangen.

Uitbesteden van smeertechnisch onderhoud

Lijkt het je weinig waarschijnlijk die uitstap op korte termijn te kunnen counteren met opgeleide en gecertificeerde smeertechnici, dan kan het misschien raadzaam zijn de aandacht te wenden op het uitbesteden van het smeerbeheer. Een goede onderaannemer kan niet enkel voorzien in een opleiding en professionals ter zake, maar kan je ook helpen om bepaalde smeertechnische procedures uit te rollen of om een smeerprogramma op te zetten.

Toegegeven: het prijskaartje voor het uitbesteden zal hoger komen te liggen dan die 5% van je onderhoudsbudget, maar je krijgt er in ruil wel een lagere storingsfrequentie voor terug, terwijl ook de kosten die opgaan aan reserveonderdelen, overuren en downtime, aanzienlijk terugvallen. Die onderaannemers, firma's gespecialiseerd in onderhoud, horen de opleiding te hebben genoten om over de vereiste vaardigheden te beschikken om jouw onderneming te kunnen dienen, en onmiddellijke aanpassingen te suggereren, op het vlak van machines, smeermiddelen of andere. Ook moeten ze in staat zijn deze aanpassingen zelf door te voeren, de procedures in te voeren en hun voortgang nauwgezet te monitoren.

In principe beschikt een dergelijke onderaannemer over voldoende bagage om je bedrijf binnen te lopen en zelfs op korte termijn opmerkelijke verbeteringen door te voeren in het smeerprogramma, die uiteindelijk ook hun weerklank zullen hebben op de bedrijfsresultaten.

In principe beschikt een dergelijke onderaannemer over voldoende bagage om je bedrijf binnen te lopen en zelfs op korte termijn opmerkelijke verbeteringen door te voeren in het smeerprogramma, die uiteindelijk ook hun weerklank zullen hebben op de bedrijfsresultaten. Het is met andere woorden de afweging meer dan waard.