naar top
Menu
Logo Print
07/10/2019 - MARJOLEIN DE WIT

SOORTEN SMEERSYSTEMEN

smeersystemen

Keuze in relatie tot applicatie

Er zijn diverse soorten automatische smeersystemen te benoemen waaronder weerstandsystemen, olie omloopsystemen, doseersystemen, progressieve systemen, één-, twee- en meerleiding systemen, kabelsmeersystemen, cardansmeersystemen, sproeisystemen, olie-luchtsystemen en oliemist systemen. Wanneer welk systeem moet worden toegepast hangt volledig af van de applicatie, werkomgeving én het gebruikte smeermiddel.

Toerental bepaalt smeersysteem

De keuze voor smeren met vet of olie wordt bepaald door het aantal toeren van het lager. Hoe sneller het lager draait hoe dunner de olie dient te zijn en vice versa. Het smeerinterval is af te stemmen op onder meer de lagerspeling, horizontale of verticale montage, vuil en warmteafvoer en de temperatuur. Bij oliesmering kan de olie na gebruik in het lager worden gereinigd en gekoeld maar hiervoor zijn relatief complexe omloopsystemen nodig. Een vet biedt het voordeel dat het beter afdicht en geschikt is voor de toevoeging van meer additieven. Het is alleen niet geschikt voor hergebruik waarmee dit type systeem valt onder 'verbruiksysteem'.

Andere factoren

Verder moet bij het kiezen van een automatisch smeersysteem altijd rekening worden gehouden met de verpompbaarheid en het olie-afscheidend vermogen. Daarnaast is het verstandig de nasmeerintervallen te definiëren zodanig dat het smeermiddel niet kan uitharden binnen de lengte van de smeerleidingen. Een punt dat onder meer van belang is wanneer de systemen moeten functioneren bij hoge temperaturen die voortijdige degradatie kunnen bevorderen. (Iedere 15 °C boven de 70 °C dient de smeerinterval te worden gehalveerd).

DE AANLEG VAN SMEERSYSTEMEN

Spreek specialist aan

Wanneer gekozen wordt voor de toepassing van een automatisch smeersysteem, is het belangrijk dit door een specialist te laten aanleggen. Tijdens het ontwerp en de installatie verdienen namelijk de gekozen componenten (waartoe ook de beugels, koppelingen en slangen behoren) aandacht, maar moet tevens worden gekeken naar de plaats van de pomp en het gebruik van leidingen. Zo moet er voldoende plaats zijn om de pomp en het leidingwerk te kunnen aansluiten én onderhouden. Bovendien moet de opstelling zodanig zijn dat de kans op het toetreden van vervuiling tijdens het vullen van het reservoir wordt geminimaliseerd. Qua leidingen bestaat het advies om zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde leidingdiameters in het systeem; hierbij rekening houdend met de druk, het medium en de omgevingsfactoren.

Onderhoud

Tot slot is het belangrijk om smeersystemen net als alle andere onderdelen van een machine te onderhouden. Dit betekent dat er regelmatig inspecties moeten worden uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar lekkage, verstopping, hoeveelheid beschikbaar smeermiddel in het reservoir etc. Daarbij is het tevens van belang om de kans op fouten met betrekking tot het de keuze van het smeermiddel dat wordt toegevoegd te beperken; bijvoorbeeld door gebruik te maken van kleurcoderingen.