naar top
Menu
Logo Print

SHELL NATURELLE HF-E TOEKENNING VAN EUROPEES ECOLABEL

De hydraulische vloeistof Shell Naturelle HF-E voldoet sinds augustus 2001 aan de eisen van het Europese Ecolabel, erkend door de Europese Unie

Milieubewuste hydraulische vloeistof erkend door de Europese Unie

De hydraulische vloeistof Shell Naturelle HF-E kent een hoge mate van biologische afbreekbaarheid waardoor machines optimaal kunnen worden bediend. De vloeistof is gemakkelijk biologisch afbreekbaar waardoor deze goed te gebruiken is in ecologisch kwetsbare gebieden. Shell Naturelle HF-E is ontworpen met het oog op een verhoogde mate van efficiency. Het doel van de vloeistof is om het maximale uit de productiviteit te halen. In verhouding met de minimumeisen binnen de smeermiddelenindustrie heeft de Shell Naturelle HF-E een tot 67% snellere luchtuitlaat en 86% betere filtering. Mede hierdoor voldoet Shell Naturelle, sinds augustus 2011, aan de eisen van het Europese Ecolabel, erkend door de Europese Unie.

EUROPEES ECOLABEL EN SMEERMIDDELEN

Vier op de vijf Europese consumenten kopen een milieuvriendelijk product, mits het door een onafhankelijke organisatie is gecertificeerd. Binnen de smeermiddelenindustrie is er ook steeds meer vraag naar biologisch afbreekbare smeermiddelen. “Wij zijn blij dat we met Shell Naturelle HF-E hierdoor een groot deel van onze klanten kunnen bedienen en dat we daarbij ook nog rekening houden met het milieu", aldus Gerhard Weigand, technisch adviseur van Shell Lubricants.

Shell Naturelle HF-E draagt bij aan:

  • minder CO2-uitstoot
  • een hoog percentage hernieuwbare grondstoffen
  • beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen
  • uitstekende technische prestaties
  • minder effecten op het aquatisch milieu en de bodem bij het gebruik

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SHELL NATURELLE HF-E

Shell Naturelle HF-E is te gebruiken in verschillende industrieënShell Naturelle HF-E is te gebruiken in verschillende industrieën, waaronder:

  • objecten en constructies voor grond-, weg- en waterbouw, zoals bruggen, sluizen, gemalen, waterkeringen en haveninstallaties
  • vaartuigen voor kust- en binnenvaart, binnenvisserij en baggerwerken
  • bedrijfsvoertuigen voor wegtransport zoals zware motorvoertuigen, openbaar vervoer, dienstauto's
  • constructies en voertuigen voor spoor- en tramverkeer
  • bedrijfsvoertuigen en werktuigen voor land- en tuinbouw, bosbouw, landschaps- en groenbeheer