naar top
Menu
Logo Print

EISEN NAAR ENERGIEREDUCTIE VRAGEN OM INNOVATIEVE PRODUCTEN

Run better longer met Chevron

Chevron is één van 's werelds grootste leveranciers van smeermiddelen en een gerenommeerde fabrikant van premium basisolie. De hele R&D-afdeling van Chevron Lubricants werkt nauw samen met bedrijven in tal van industrietakken om smeermiddelen en speciale producten van Texaco te ontwikkelen die optimale prestaties en een voortreffelijke bescherming van uw wagen- en machinepark kunnen garanderen. Zo kan Chevron u helpen om de totale bedrijfskosten terug te dringen en de betrouwbaarheid, winstgevendheid en levensduur van zowel voertuigen als machines te verbeteren. In Europa worden de producten van Chevron onder de Texaco merknaam verkocht.

VLOEISTOFFEN VOOR TEMPERATUURBEHEER

Juiste keuze voor lagere uitstoot en om schade te vermijden

TexacoMeer dan ooit zijn motoren aan veranderingen onderhevig. De steeds strenger wordende emissienorm met de introductie van Euro V- en Euro VI-voertuigen tot gevolg, resulteert in een toename van de vraag naar hoogwaardige technische producten, om zo de wettelijk voorgeschreven CO2-emissies te kunnen halen.

Ook koelvloeistof heeft hierbij een belangrijke rol in te vullen. Immers, slechts een beperkt gedeelte van de brandstof die door een verbrandingsmotor wordt gestuwd, wordt ook omgezet in beweging, de rest wordt warmte die enerzijds via de uitlaat en anderzijds via de motorkoelvloeistof het voertuig verlaat. De functie van deze vloeistof bestaat erin de motor te beschermen tegen corrosie, maar dus ook tegen bevriezen en oververhitten. In oudere motoren was deze vloeistof in staat ruwweg een derde van deze warmte af te voeren, bij nieuwe motorontwerpen werd deze hoeveelheid scherpgesteld naar respectievelijk 40% (Euro V) en 40 à 45% (Euro VI-vrachtwagens) om zo de verloren warmte langs het uitlaatsysteem zo veel mogelijk te beperken.

Om dit te bekomen, werden een aantal extra modules aan de motorontwerpen toegevoegd die verbonden zijn met het koelsysteem. En uiteraard: ook de koelvloeistoffen zelf moeten steeds beter kunnen weerstaan aan hogere temperaturen en ook beter kunnen omgaan met een grotere warmteoverdracht. Ze moeten waar nodig voor warmte of koeling kunnen zorgen, de verschillende warmtestromen perfect kunnen verwerken en de temperatuurbalans in de motor in stand houden. De term 'koelvloeistof' lijkt dit performante product dus ergens wel wat tekort te doen ...

Meer aluminium, meer metaalsoorten

HavolineKoelvloeistoffen zijn opgebouwd uit een mengsel van glycol (50%), water (45%) en additieven. Waar de eerste twee componenten de karakteristieken rond bevriezen en koken, viscositeit of warmte-uitwisseling bepalen, dient de additivering vooral om corrosie van de metalen in koelsystemen tegen te gaan. Immers, om een gewichtsreductie van het voertuig te bewerkstelligen, maken constructeurs steeds vaker gebruik van aluminium, en laat dit metaal nu net gevoeliger zijn voor corrosie. Verder neemt ook het aantal verschillende metaalsoorten in auto's toe, waardoor ook koelvloeistoffen meer divers horen te zijn.

Hogere temperaturen

Een bijkomende moeilijkheidsgraad situeert zich in de eigenschappen van glycol. Deze stof heeft immers de neiging om bij hoge temperaturen af te breken tot zuren die meer corrosie in het koelsysteem kunnen initiëren. Additieven moeten ervoor zorgen dat de koelvloeistof ook bij hogere temperaturen stabiel blijft en dat de afbraak van glycol in zuren wordt afgeremd. Oudere varianten tonen zich niet compatibel met de veelheid aan materiaalsoorten en kunnen ook niet langer tegemoetkomen aan de nodige stabiliteit bij hogere temperaturen. Ze zijn met andere woorden niet langer geschikt voor het gebruik in nieuwe motorontwerpen.

Huidige generatie koelvloeistoffen

Met Havoline Xtende Life Coolants (voor personenwagens) en Delo Xtended Life Coolants komt Chevron tegemoet aan de eisen die hedendaagse motortypes met zich meebrengen. De inhibitoren in deze producten zorgen ervoor dat de koelvloeistoffen langer meegaan, omdat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen en niet verbruikt worden, terwijl ze bescherming bieden tegen corrosie. De koelvloeistoffen voldoen aan diverse OEM-vereisten en zijn gebaseerd op de beproefde OAT-technologie van Chevron.

HYDRAULISCHE VLOEISTOFFEN

Alternatief voor monograde olie

Rando HDZNiet enkel bij personenwagens en bedrijfsvoertuigen streeft men een gewichtsreductie na, ook de 'zware' landbouwmachines of machines voor grondverzet horen steeds lichter te worden. Dit wordt onder meer bekomen door de hydraulische componenten meer compact te ontwerpen, wat dan weer gevolgen heeft voor de drukwaarden en werktemperatuur.

De nieuwe generatie van hydraulische vloeistoffen moet meer dan ooit in staat zijn deze evoluties te bolwerken. Met Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW schotelt Chevron je het perfecte alternatief voor de klassieke monograde olie voor. Deze zinkvrije/asloze hydraulische olie kan je helpen de TCO (Total Cost of Ownership) terug te drijven, stilstand door panne te reduceren en ook het aantal ongeplande reparaties te beperken. Daarenboven kan deze synthetische hydrauliekolie een reductie in brandstofverbruik geven en kan ook de verversingsfrequentie van de olie verlengd worden.

Brandstofbesparing

Chevron TexacoMaar hoeveel brandstofbesparing levert het gebruik van zo'n multigrade hydraulische olie nu écht op? Met beide voeten in de praktijk slaagt Chevron er als geen ander in je het antwoord op deze vraag voor te schotelen, aan de hand van een handige online tool: de energiebesparingscalculator. Je kan er niet enkel de besparing van diesel voor bijvoorbeeld graafmachines mee berekenen, maar ook de besparing van stroom voor industriële machines.

Rando HDZ is een Groep II-hydraulische olie die, aan de hand van betrouwbare additieven tegen corrosie, oxidatie, schuimvorming en luchtbelvorming een robuuste bescherming weet te garanderen van metalen oppervlakken in toepassingen waarbij drukpieken tot meer contact van metaal op metaal en meer slijtage kunnen leiden. Laboratoriumtests hebben uitgewezen dat Rando HDZ de performantie van hydraulische pompen met 5% verbetert in vergelijking met een typische monograde hydraulische olie met een VI van <105. De voordelen van Rando HDZ zijn dus legio!

Bereken hier zelf je besparing!

LUBEWATCH OLIEANALYSE

Chevron Lubewatch

Inzicht in de prestaties van machines

Als een volleerde detective slaagt Chevron erin te achterhalen in welke staat een motor zich bevindt. Aan de hand van het LubeWatch olieanalyseprogramma kan u zich een beeld vormen van de conditie van de olie, of roetdeeltjes de goede werking van de motor eventueel in het gedrang brengen en in hoeverre slijtage zich doorzet.

Ook valt eenvoudig vast te stellen of de olie verontreinigd is door water of door een brandstof- of koelvloeistoflek. Met dergelijke waardevolle informatie kan u niet enkel storingen voorkomen en zo een prijzige stilstand beperken, u kan in bepaalde gevallen ook de intervallen voor het verversen van olie verlengen. LubeWatch moet toelaten dit voortaan samen te doen met predictieve onderhoudsbeurten van de motor.

Verschillende testpakketten

Chevron dekt met LubeWatch het volledig arsenaal aan analyses, met vijf standaardtestpakketten:

  • Basisanalyse
  • Diesel-motorolie
  • Gasmotorolie
  • Industriële olie
  • Turbineolie
Chevron LubewatchIn samenspraak met Chevron zelf hoeft u enkel de genomen oliemonsters op te sturen naar het lab, waar een uitgebreide analyse wordt getoetst aan een database met referentiewaardes. Hierdoor kunnen de Chevron specialisten bepaalde aanbevelingen maken, zodat u de juiste maatregelen kan treffen. Afhankelijk van het gekozen testprogramma ontvangt u reeds 48 uur na ontvangst van het monster een rapport van de resultaten via e-mail, de LubeWatch website of de Horizon smartphoneapplicatie (beschikbaar in de App Store voor iOS of op Google Play voor Android). 

En dat LubeWatch onmiskenbaar tot resultaten leidt, blijkt. Zo wees een onderzoek uit dat meer dan vier op de vijf bedrijven die olieanalyses lieten uitvoeren, een aanzienlijke winst weten te realiseren door de stilstandtijd optimaal in te plannen.

CHEVRON BELGIUM

CHEVRON BELGIUM

TECHNOLOGIEPARK-ZWIJNAARDE 2
9052 ZWIJNAARDE
+3292937111
+3292937222