naar top
Menu
Logo Print

OLIEFABRIKANT SHELL BRENGT SECTOR SAMEN

Shell Technology Forum: Connect. Experience. Share - The power of Innovation

Shell maakt er sinds jaar en dag haar missie van om niet enkel de producten, maar ook de nodige kennis aan de man te brengen. Het middel bij uitstek hiervoor blijkt het tweejaarlijkse Technology Forum, waar tal van smeertechnische onderwerpen worden aangesneden. Voor de editie 2017 mocht Shell ruwweg 150 klanten en eigen specialisten verwelkomen, het recept bij uitstek voor een uitstekende kruisbestuiving rond alles wat oliën en smeermiddelen aangaat.

Locatie van dienst was het Shell Technology Centre aan het IJ in Amsterdam-Noord, een impressionant labo dat recent nog (nvdr: in 2015) aanzienlijk werd uitgebreid. 

De wereld van morgen

Huibert Vigeveno (Executive Vice President Global Commercial Shell) mocht het event op gang trappen, en stelde zich meteen de vraag hoe de wereld van morgen er zal komen uit te zien, en hoe Shell hierin kan bijdragen. "Dat de wereld in sneltempo aan het veranderen is, valt niet te ontkennen", klonk het bij Vigeveno. "De energietransitie en digitalisering neemt elke dag een beetje meer toe, en stelt iedereen dan ook voor de nodige uitdagingen. Het komt er dus op aan met elkaar in interactie te gaan en open te staan voor dialoog, en dat is precies wat we met het Technology Forum voorop stellen, want," zo wist Vigeveno, "de komende tien jaar wordt het vertrouwen in elkaar - fabrikant van oliën en gebruiker - nog belangrijker dan voorheen..."


Na een voordracht van Roger Molding (Shell Vice President Global Lubricants Marketing & Lubricants Sales) was het Andrew Hepher (Vice President Global Commercial Technology Shell UK) die op het elan van Vigeveno verder ging: "De exponentieel groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande verstedelijking noopt ons tot het zoeken van oplossingen. De wereldbevolking zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen tot 11 miljard inwoners tegen 2050, wat ongeveer neerkomt op het wekelijks ontstaan van een stad als Milaan of Praag. Door groeiende verstedelijking neemt ook de vraag naar mobiliteit toe. Ook hier worden met andere woorden de nodige uitdagingen gesteld..."


En hoewel de vraag naar hernieuwbare energie nog iedere dag toeneemt, zal er volgens Hepher ook altijd een markt zijn voor de klassieke bronnen van energie. "Wij als Shell willen een uitgekiende balans kunnen aanreiken van beide denkwijzes, zonder daarbij de duurzaamheidsgedachte uit het oog te verliezen. Energie-efficiëntie is voor ons een van de stokpaardjes, en we werken dan ook vaak samen met fabrikanten van motoren om het rendement van hun motoren zo hoog mogelijk te krijgen, met daaraan gekoppeld een zo laag mogelijk verbruik."

Na de voordracht van Hepher was het de beurt aan professor Thomas Bauernhausl, die de aanwezigen wees op het belang van sensortechnologie en het ontstaan van digitale platforms om de proceszekerheid te optimaliseren. 


De rol van smeermiddelen vaak onderschat


Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat heel wat storingen kunnen teruggebracht worden tot smeringsgerelateerde issues, wordt het belang van smeermiddelen vaak onderschat. Dat wist ook Dr. Cameron Watson (GM OEM & Direct Sector Technology Shell Global Solutions) te vertellen. "In de praktijk blijkt er vaak een gebrek aan kennis omtrent smeermiddelen, wat indirect resulteert in prijzige stilstand. Maar liefst 90% van de bedrijven krijgt te maken van ongeplande stilstand, terwijl slechts vier op de tien dit linkt met smeertechnische problemen. Teneinde deze problemen te vermijden, is het essentieel meer opleiding te voorzien, zodat men tot het juiste product voor een specifieke toepassingen kan komen. Maar de productkeuze is niet alles, ook het monitoren van de machineprestaties gebeurt idealiter meer nauwgezet. Binnen afzienbare tijd kunnen ook wij als fabrikant de klant een beter product op maat aanreiken door de data afkomstig uit een productieafdeling te analyseren." De tijdswinst die men hierdoor zou kunnen behalen, kan resulteren in onmiddellijke feedback om zo op korte termijn storingen te kunnen vermijden.


GAS-TO-LIQUID

Ook in de namiddag stond nog heel wat lekkers op het programma. De aanwezigen werden aan de hand van workshops ingelicht over de meest recente innovaties en oplossingen van Shell aan de hand van diverse workshops. Ook de aanwezige pers, waaronder dus ook LubriTechnics, werd getrakteerd op een boeiende rondleiding in het R&D-lab van het Shell Technology Centre Amsterdam, waar onder meer de basis wordt gelegd van de Gas-To-Liquid-oliën en brandstoffen.

GTL-olie is een product dat wordt geproduceerd uit gas; in dit geval methaan (aardgas). Dit methaan wordt in drie stappen omgezet naar een GTL-basisolie. In de eerste stap reageert het natuurlijke gas met zuurstof tot synthese gas; dit gas wordt in de tweede stap via een Fischer-Trops proces omgezet naar vloeibare wasachtige koolwaterstoffen. In de laatste stap worden deze producten in een kraakproces (hydrocracking) opgewaardeerd naar verschillende producten waaronder transportbrandstoffen, basisoliën en grondstoffen voor de chemische industrie.

Meer weten over GTL? Lees dan zeker ook dit artikel!


Schaarste aan grondstoffen

Yann Cramer (General Manager Innovation Shell) mocht de honneurs als laatste spreker van de dag waarnemen. Ook hij had het over de uitdagingen die de groei van de wereldbevolking zullen stellen in de nabije toekomst. "We zullen steeds meer moeten inzetten op recycling, re-use en reductie van consumptie in het algemeen. En dat kan door de aandacht te vestigen op efficiëntie in de breedste zin van het woord."