naar top
Menu
Logo Print

BENT U AL FUTURE READY?

Mavom Cimcool

CIMCOOL introduceert de formaldehydevrije FF-lijn

Producenten van metaalbewerkingsvloeistoffen hebben al decennialang te kampen met een steeds strengere wetgeving wat betreft de grondstoffen die ze gebruiken. De jongste ontwikkeling is dat leveranciers die werken met bepaalde formaldehydevrijmakende biocides deze producten vanaf 1 december 2018 moeten gaan classificeren.

CIMCOOL, dat innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, begon reeds in 2011 het portfolio om te zetten om zo het risico voor milieu en gezondheid te reduceren. Het resultaat is dat er vandaag al een volledig assortiment bestaat van formaldehydevrije Cimcool-producten.

WAT ZIJN FORMALDEHYDE- VRIJMAKENDE BIOCIDES?

Formaldehyde zelf wordt nooit gevormd in metaalbewerkingsvloeistoffen, maar voor het behoud van watergebaseerde producten worden soms Formaldehyde Releasing Agents (FRA) gebruikt. Een formaldehyde releaser is een chemische verbinding die in staat is om langzaam in de tijd lage doseringen formaldehyde direct vrij te laten in de mix om zodoende de microbiologische besmetting in de mix te controleren.

PROBLEEMSTELLING

Beheersen van verontreinigingen

Metaalbewerkingsvloeistoffen op waterbasis zijn willens nillens onderhevig aan verontreiniging door bacteriën en schimmels. Het beheersen hiervan gebeurt enerzijds door goed huisvaderschap (met betrekking tot het goed afsluiten van het reservoir, de verantwoordelijkheid van de gebruiker), anderzijds ook aan de hand van conserveermiddelen in het mengsel (de verantwoordelijkheid van de fabrikant). Deze conserveermiddelen zijn veelal bactericides, chemische substanties die bacteriën in de metaalbewerkingsvloeistoffen te lijf gaan. Echter, aanzienlijk wat van deze bactericides geven onder specifieke omstandigheden kleine hoeveelheden formaldehyde af, het werkende bestanddeel dat moet vrijkomen om bacteriën te doden, maar tevens een biologisch sterk actieve stof die bij hoge concentraties een prikkelende werking heeft op huid, ogen, slijmvliezen en luchtwegen, en bovendien te boek staat als carcinogeen.

 

 

Wat zegt de regelgeving?

Formaldehydevrije metaalbewerkingsvloeistof Mavom Cimcool

Na een aankondigingsperiode van een aantal jaar zijn drie formaldehydevrijmakende biocides door het Risk Assessment Committee (RAC) geëvalueerd en is er geadviseerd om deze op te nemen in de CLP-classificatie (Classification, Labelling and Packaging). Na het advies van het RAC heeft zowel de ECHA (European CHemical Agency) als de Europese Commissie eind vorig jaar besloten tot definitieve opname in de CLP-Annex. Het gaat om de stoffen MBM, MBO en HPT, die gebruikt worden bij metaalbewerkingsvloeistoffen op waterbasis.

Echter, als kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 0,1%, hoeft de stof noch als mutageen, noch als kankerverwekkend te worden ingedeeld. Wanneer een product opgenomen is in de CLP, betekent dit concreet dat alle leveranciers en producenten de classificatie op hun producten moeten aanbrengen tegen uiterlijk 1 december 2018.

Moet u zich zorgen maken?

 Metaalbewerkingsvloeistoffen die formaldehydevrijmakende biocides bevatten, moeten met ingang van 1 december 2018 dit CLP-label dragen, gecombineerd met de woorden 'GEVAAR' en 'H350 Kan kanker veroorzaken'.
Metaalbewerkingsvloeistoffen die formaldehydevrijmakende biocides bevatten, moeten met ingang van 1 december 2018 dit CLP-label dragen, gecombineerd met de woorden 'GEVAAR' en 'H350 Kan kanker veroorzaken'.

SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits), een onderzoeksagentschap dat telkens onderzoekt wat de limieten zijn tot blootstelling aan een stof, heeft de gevarengrens op 300 ppb (deeltjes per miljard) vastgelegd. Deze bevindingen werden overgemaakt aan ECHA en het is zeer waarschijnlijk dat deze richtlijnen ook zullen worden aangenomen in de concrete regelgeving. In de praktijk echter ligt de maximale formaldehyde-concentratie hier ver onder, gemiddeld rond de 50 ppb bij het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen met FRA's (Formaldehyde Releasing Agents).

NIEUWE REGELGEVING

De 10e ATP op de CLP is gepubliceerd op 4 mei 2017 en bevat de geharmoniseerde classificaties voor formaldehyde releases: MBO, HPT en MBM. Etikettering voor deze classificaties is verplicht voor alle EU-leveranciers en formulators vanaf 1 december 2018.

Onder deze classificatiewijzigingen worden de stoffen geclassificeerd als carcinogeen Cat 1B en mutageen Cat 2, gebaseerd op hun vermogen om formaldehyde vrij te geven. Kankerverwekkende en mutagene stoffen zijn in hun gebruik beperkt.

Wat moet u doen om in regel te zijn?

Indien één van de eerder genoemde drie stoffen (MBM, MBO en HPT) in uw metaalbewerkingsvloeistof zit, is het aangewezen dit product zo snel mogelijk te vervangen door andere producten die deze stoffen niet bevatten. Het is ook niet raadzaam om de producten te vervangen door een andere van de in totaal 11 formaldehydevrijmakende biocides die gebruikt worden in metaalbewerkingsvloeistoffen (waarvan er dus nu drie anders geclassificeerd worden vanaf 1 december). Het is immers aannemelijk dat ook de andere acht biocides binnen afzienbare tijd eenzelfde classificatie te beurt zal vallen.

Wat doet Mavom voor u?

Baart de gehele berichtgeving u alsnog zorgen, dan voert Mavom graag metingen uit in de mix om zo te controleren of het formaldehydegehalte voldoende is om bacteriële verontreinigingen in te dijken, maar ook lager is dan de vastgelegde concentratie van 0,1%. We verlenen u advies op maat, zodat ook u klaar bent voor een toekomst zonder formaldehydevrijmakende biocides in snijoliën.

Cimcool Formaldehydevrije metaalbewerkingsvloeistof Mavom

RESEARCH & DEVELOPMENT

CIMCOOL Research & Development-specialisten hebben al formaldehyde releasing biocidevrije versies van de meest populaire Cimcool metaalbewerkingsvloeistoffen ontwikkeld. Met deze producten zorgen we op lange termijn voor de beschikbaarheid van uw metaalbewerkingsvloeistoffen.

ALGEMENE KENMERKEN

Voordelen

  • Klaar voor de toekomst.
  • FF-versies zijn volledig compatibel met hun voorgangers.
  • Huidige Cimcool-producten blijven gewoon in de machine en worden bijgevuld met een FF-versie.

De producten blijven

  • Schoon en mild met een uitstekende wasactie.
  • Economisch dankzij de lage op-top-concentraties.
  • Geschikt voor een breed scala aan materialen en bewerkingen.
  • Goede schuimcontrole in de aangegeven waterhardheid behouden.
  • Gemakkelijk te mengen met water.

CIMSTAR 620FF

Cimstar 620 FF is een universeel watermengbaar koelsmeermiddel voor medium tot zware bewerkingen zonder formaldehyde releasers. Het koelsmeermiddel is bijzonder geschikt voor het bewerken van ferro- en non-ferrometalen, met in het bijzonder aluminiumlegeringen, en kan gebruikt worden in centrale smeersystemen.

Cimcool Mavom formaldehydevrije metaalbewerkingsvloeistoffenHet product levert een stabiele emulsie bij gebruik van zacht water (5 tot 15°dH), waarbij er geen schuimvorming optreedt. Verder laat het geen vlekken achter op aluminium of aluminiumlegeringen en is het eenvoudig met water te mengen, bijvoorbeeld door het gebruik van een Cimcool Mix Master of Cimcool Mix Master S.

 

MAVOM

MAVOM

SATENROZEN 1
2550 KONTICH
+3238800760
+3238800780
www.mavom.be