naar top
Menu
Logo Print

AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM REDUCEERT ONGEPLANDE MACHINESTILSTANDEN

Samenwerking tussen Duvel-Moortgat en Lionoil

Bier brouwen is vakmanschap met recepten die vaak al generaties worden overgeleverd. Maar bier brouwen moet evengoed een modern proces zijn, waarbij alles volgens de regels der kunst verloopt. Dat wil zeggen met respect voor de normen die de voedselveiligheid dicteert en met een efficiënte productie voor een mooie rendabiliteit. Brouwerij Duvel-Moortgat verzoent de beide kanten van de medaille perfect. Een mooi voorbeeld daarvan is de keuze voor een automatisch smeersysteem om de productie gesmeerd te laten lopen.

Duvel

ONTSTAAN

In 1871 zet Jan-Leonard Moortgat samen met zijn echtgenote zijn schouders onder een nieuwe brouwerij. Hij experimenteert met vallen en opstaan met hooggistingsbieren, die een sterke waardering krijgen in Puurs en omstreken. Rond de eeuwwisseling mag boerderij-brouwerij Moortgat dan maar één van ruim 3.000 actieve brouwerijen zijn, toch beginnen de zaken te floreren als ook de Brusselse burgerij verknocht raakt aan de bieren van Moortgat. Ook de zonen Albert en Victor treden toe tot het familiebedrijf.Om in te spelen op de Engelse markt, naar aanleiding van Wereldoorlog I, puurt Albert inspiratie uit het succesverhaal van Engelse 'ales'. Hij gaat in Schotland op zoek naar de ideale giststam, die tot vandaag nog altijd wordt gebruikt. Het nieuwe bier krijgt de naam Victory Ale mee en verrast werkelijk iedereen. Tijdens een proefsessie roept een van de notabelen van het dorp: “Dit is een echte Duvel."

Vanaf 1923 wordt het bier onder deze naam op de markt gebracht. Het legt de brouwerij, zelfs in katholieke tijden, geen windeieren. Niet alleen de productie, ook de internationale status groeit. In de jaren 1960 volgt de introductie van het unieke Duvel glas door de derde generatie en valt land na land voorde charme van het bier. De vierde generatie komt in 1998 aan het roer. Sinds de aantrede van Michel Moortgat als CEO van de brouwerij zijn er heel wat bieren in het portfolio bijgekomen, met onder andere de overname van Brasserie d'Achouffe, Brouwerij Liefmans en Brouwerij De Koninck. In Puurs zelf kwamen er ook bieren bij: Vedett, Bel Pils en Maredsous.

TECHNISCHE DIENST IN VOLLE GROEI

Kurt RamanDat betekende dat er de voorbije jaren een enorme bedrijvigheid heerste (en nog altijd heerst) in de productieruimtes. Zo werd de bottelarij in 2002 volledig vernieuwd en kwam er in 2015 zelfs een tweede bij, met een volledig nieuwe lijn. In 2010 volgde ook een nieuwe vatenlijn. Om ervoor te zorgen dat het volledige machinepark gesmeerd loopt, kan de brouwerij rekenen op zijn enthousiaste onderhoudsdienst die dertien man sterk is. Assistent maintenancemanager Kurt Raman geeft tekst en uitleg.

“We staan in voor preventief en correctief onderhoud. De brouwerij heeft productietechnisch op heel korte tijd een heel sterke groei meegemaakt. Enerzijds heeft dat geleid tot een versterking van het onderhoudsteam. Daar ben ik zelf ook een voorbeeld van, want ik ben hier nog maar aan het werk sinds januari 2017. Elke ploeg die hier aan de slag gaat, kan een beroep doen op drie technici die stand-by staan. Wanneer er binnenkort een extra weekendploeg wordt ingezet in de brouwzaal, zal daar eveneens een technicus bij zijn. Anderzijds betekent de sterke groei ook dat bepaalde taken uitbesteed wordenen dat er waar mogelijk gekeken wordt naar automatisering."

AUTOMATISCH SMEREN VOOR MINDER STILSTAND

Duvel LionoilDie keuze voor automatisering geldt bijvoorbeeld voor het smeertechnisch onderhoud.Al sinds de jaren 1990 kiest brouwerij Duvel-Moortgat resoluut voor een automatisch smeersysteem. “Voorheen verliep het smeren volledig handmatig", geeft Raman aan. “De onderhoudsploeg bestond toen nog maar uit vier à vijf technici. Zij moesten een volledige lijn onder controle kunnen houden, watabsoluut geen sinecure was. Smeren was slechts een van hun taken. Het maakte datde opvolging niet altijd even consequent gebeurde, met als gevolg dat de lagers van transportbanden bijvoorbeeld geregeld stukliepen en voor ongeplande stilstand zorgden. Een kapotte lager betekent een achterstand van twee uur, wat neerkomt op 100.000 l in onze brouwerij en 60.000 l in de bottelarij. De meerprijs zou dus snel terugverdiend zijn. Daarenboven waren heel wat punten langs de lijn die smering nodig hadden moeilijk bereikbaar. Als je weet dat de machinefabrikanten zelf eerst controleren of de smering wel voldoende is, alvorens ze de garantie opeen onderdeel willen erkennen, dan is de beslissing om voor automatisering te kiezen nog sneller gemaakt."

VLEKKELOOS GEREGELD

Van 100 naar 1.000 smeerpunten

Duvel LionoilUiteindelijk viel de keuze op de vetten en de smeersystemen van Lionoil. Raman: “Lionoil was de enige speler op de markt die het in 1992 aandurfde om een systeem voor te stellen met één pomp en één type vet. Voor ons kwam dat neer op een enorme vereenvoudiging van de manier waarop gewerkt werd. Het betekende tegelijkertijd een systeem dat zeer compact gerealiseerd kon worden in vergelijking met een andere oplossing waar elk smeerpunt een pomp kreeg. Ze kregen de kans om te bewijzen dat hun oplossing werkte op de vatenlijn die een 80 à 100 smeerpunten telde. Daarna was het de beurt aan de rest van de bottelarij waar er een duizendtal smeerpunten kwamen. Uiteraard gebeurde dat door een grondige analyse vooraf. Bij een eerste controle werden 23 lagers opengemaakt om een duidelijk zicht te hebben wat er aan de hand was."

Systeemopbouw

Duvel LionoilDe automatische smering gebeurt door een progressief multizonesysteem dat vandaag uit twee hoofdverdelers en 143 secundaire verdelers bestaat. Een modulair systeem dat de gebruiker in staat stelt om zonder aanpassingen aan het leidingwerk de debieten aan te passen of nieuwe verdeelelementen toe te voegen. Door de smeerpunten in zones en per type te gaan verdelen, kan men telkens de gewenste verdeling op maat instellen.

“Spoelmachines beschikken bijvoorbeeld over grote lagers en zullen dus meer vet nodig hebben dan andere punten op de lijn. Met het systeem van Lionoil kon dit vlekkeloos worden geregeld", voegt Raman nog toe.

Ook nog manueel smeren

Toch zijn er nog een aantal punten in het systeem die vandaag manueel gesmeerd worden. “Deze zijn aangeduid in onze onderhoudssoftware zodat we een perfect overzicht houden van wanneer die precies gesmeerd zijn en moeten worden gesmeerd. Ook de kettingen doen we voorlopig nog zelf, als iser nu wel een aanvraag om een automatisch systeem te testen op oliebasis."

TWEE CONTROLEMECHANISMEN

Werkingsprincipe

Duvel LionoilOm er zeker van te zijn dat het automatisch smeersysteem wel doet wat het belooft, bouwde Lionoil twee controlemechanismen in. Het eerste is een volumetrische controle van de zuigers in de verdelers. Er wordt gekeken of die na tien cycli wel de juiste hoeveelheid vet verdeeld hebben binnen de gevraagde tijdsspanne en in functie van het debiet vande pomp. Zo niet, dan wordt er een alarm gegenereerd. Daarnaast zorgen drukschakelaars nog voor drukcontrole en zal er indien bepaalde waarden worden overschreden een alarm volgen. Ten slotte gebeurt er tijdens de jaarlijkse revisie ook een grondige visuele controle. Bepaalde punten zijn door de bewegende machines enkel dan op een veilige manier te checken.

Implementatie

Duvel LionoilDe eigenlijke implementatie van het systeem bleek een huzarenstukje. Die gebeurde 's nachts gedurende een zes- à zevental maanden zodat de productie helemaal niet tot stilstand gebracht moest worden. “Dat bewijst duidelijk de flexibiliteit van Lionoil om mee te denken met zijn klanten", vertelt Raman. “Als onderhoudsploeg is het eigenlijk heel simpel: de productie dicteert de wetten en wij moeten die zo goed mogelijk draaiende houden. Voor onze partners en leveranciers vraagt dat om kort op de bal te kunnen spelen bij problemen. Wat dat betreft kunnen we met deze toeleverancier op onze beide oren slapen."

SLECHTS EEN ENKEL VET MEER NODIG

Duvel LionoilInzake volume en keuze van de vetten bracht de overgang naar het automatisch smeersysteem van Lionoil ook een belangrijke verbetering met zich mee. “Het gekozen vet is op basis van een lithiumcomplex en is eigenlijk een standaardproduct, dat uiteraard een H1-voedingskeuring heeft meegekregen. Het grote voordeel van een automatisch smeersysteem is dat de standtijd van het vet minder een rol speelt, omdat er continu vet wordt gedoseerd. We hadden dus geen nood meer aan zeer complexe producten, die varieerden naargelang van het type lager. Voortaan kon één product dienen voor alle toepassingen in de bottelarij en dat was op de koop toe nog goedkoper ook. Het leverde ons bovendien een mooie besparing in verbruik op", klinkthet bij de tevreden onderhoudstechnicus. “In de bottelarij gingen we immers van 300 à 400 kg op jaarbasis naar 80 à 120 kg."

ANTWERP LION OIL

ANTWERP LION OIL

VLAAMSEKAAI 2/5
2000 ANTWERPEN
+3232370045
+3232162192