naar top
Menu
Logo Print

Kosten & baten in beeld door rekenmodel

Op weg naar proactief onderhoud
magazine

De Amerikaanse professionals van de organisatie Noria, in onze contreien vertegenwoordigd door Solinas, hanteert al ruwweg 20 jaar een big data-rekenmodel waarmee inzicht kan worden verkregen in de onderhoudskosten. Door van het rekenmodel gebruik te maken, kan je heel eenvoudig knelpunten blootleggen en zien waar er winst valt te behalen, en dit zowel bij de kritische als de minder kritische systemen. In een oogopslag ontdek je welke componenten smering of onderhoud nodig hebben om soepel en storingsvrij te kunnen blijven draaien. De opzet is om aan de hand van dit model op termijn proactief onderhoud te kunnen hanteren. Het rekenmodel leent zich eveneens tot het beperkt houden van de voorraad aan reserveonderdelen tot louter het hoogst noodzakelijke, wat opnieuw kan resulteren in een aanzienlijke kostenbesparing.

SOLINAS BENELUX

SOLINAS BENELUX

C. VEROLMELAAN 130
1422 ZB UITHOORN
+31297522552
+31297526252